Žemės Deivė


  Parodos pristatymas
  Parodos plakatas
  Parodos pristatymas
  Šoka ansamblis KUPOLIO ROŽĖ
  Šoka ansamblis KUPOLIO ROŽĖ
  Šoka ansamblis KUPOLIO ROŽĖ
 
  Nuoroda kaip surasti Tapybos studiją.
 

      Parodos video pristatymas  

  Tikiu, kad dažnas susimąstome apie savo vietą ir prasmę šiame pasaulyje, apie kraštą, kuriame mums buvo lemta gimti, šio pasaulio sandarą, Dievą ir Dieviškąją sferą. Manau, kad kiekvienam būtina stengtis suvokti savo tautą, kurioje gimėme, jos kultūrą, perimti senolių ir tėvų dvasinę patirtį, etnines tradicijas ir papročius, visa tai puoselėti ir perduoti ateinančioms kartoms. Nors visa tai mes išgyvename betarpiškai, tačiau sąmoningas gilinimasis atveria nuostabius Lietuvių tautos per amžius sukauptus dvasinius klodus išsaugotus mituose, legendose, pasakose, dainose, šokyje, muzikoje ar dailėje. Šioje parodoje pristatau keletą paveikslų iš didelio paveikslų ciklo sukurto lietuvių mitologijos tema - tai daugel metu rinktos informacijos, tyrinėjimų ir gilinimosi į senąsias mūsų tautos dvasines gelmes rezultatai. Mano įsitikinimu, mitologiniuose simboliuose užkoduoti fundamentalūs mūsų būties ir gyvenimo šiame pasaulyje principai - dvasinės tautos struktūros, kurios glūdi giliai kiekvieno iš mūsų sąmonėje.

 V. Kašinskas

 

 

© Be autorius sutikimo reprodukcijas kopijuoti ir dauginti draudžiama.

Atgal