Personalinės parodos

  Žemės vartai
  Šaknys
  Kryžių kalnas
  Dangaus sodai
  Tapybos paroda (Lietuvių mitologija)
  Kosmogonija
  Raudos
  Peizažas
  Fotografijų paroda. Sugrįžę priminti. Konvojus-73
  Kosminiai sodai
  Fotografijų paroda. Šv. Žemės relikvijos
  Smutkeliai
  Tapybos plenero paroda ŽEMĖS DEIVĖ (Didžiokų koplyčioje)
  Tapybos paroda (Lietuvių mitologija)
  Stabakūliai
  Ugnies Sodai
  Žemės Deivė
  Fotografijų paroda. ŠV. Žemės relikvijos.
  Kosmogonija
  Paroda Etno Tapyba
  Kosminia sodai
  Mitologiniai akmenys
  Sakraliniai eskizai
  Tapybos paroda
  Tautoraštis
  Saulėkalnis
  Tautoraštis
  Mitologiniai akmenys
  Saulėgrįža
  Deivės prieš istoriją
  ŠV. JONAS PAULIUS II
  Rūtų darželis
  Saulės takas
  Protėvių kelias
  Liaudies dainos
  Gamtovaizdis
  Protėvių akmenys
  PerKūnas
  Bočių dainos
  Mitologiniai akmenys
  Alkagiris
  Mitologiniai akmenys
  Lietuviškų dainų mitologija
  Rikajotas
  Mitologiniai akmenys
 
  Mitologiniai akmenys